BÜTÜN MƏQALƏLƏR

NANOROBOTLARIN TİBBDƏ TƏTBİQİ S.F. Şükürlü, F.E.Aslanova, G.F.Məmmədova Yaxın ...

       İnformasiya Texnologiyasının yaranması haqqında müxtəlif ...

Think 2021 adlı konfrans çərçivəsində IBM şirkəti süni zəka əsasında yaradılmış CodeNet adlı yeni alqoritmi ...

İnsan beyni ilk dəfə "BreynQeyt" texnologiyası ilə kompüterə ...

“Kensington” şirkəti biometrik autentifikasiya üçün masaüstü fərdi kompüterlərin ...

Rus alimləri aviasiya sənayesi üçün alovadavamlı misilsiz polimer ...

Dövrümüzdə “Maker“ hərəkatı, 3D printerlər və Arduino həvəskar ...