Robototexnika istehsalatda

Robot texnikasının sənayedə tətbiqi. İndi robotlar eksponent olaraq sənaye mühitinə daxil edilir. Onlar özləri ilə inanılmaz dəqiqlik, performans və çeviklik gətirirlər. Bundan əlavə, müəssisələr avtomatik robot sistemlərinin və insan resurslarının birgə işinin perspektivlərini görürlər. Bütün robot sistemlərin beynəlxalq bazar dəyəri 32 milyard dollar olaraq qiymətləndirilir. Təkcə avtomobil sənayesi bir il ərzində robotlardan istifadəni 43% artırıb. 2018-ci ilin sonuna qədər fabriklərdə bir milyondan çox sənaye robotu olacaq. Bəs bu tendensiyalar necə işləyir və nə üçün lazımdır?


Robot texnikası harada istifadə olunur?

Sənaye avtomatlaşdırılması əsasən avadanlığın inteqrasiyası prosesi ilə bağlıdır. Robototexnika avtomatik olaraq müxtəlif əməliyyatları yerinə yetirə bilər, məsələn: Qaynaq və kəsmə. Robotlar metallurgiya və avtomobil sənayesində istifadə olunur. İnsan operatorları hazırlıq işlərini görərkən, maşınları tənzimləyir və qaynaq işlərini yerinə yetirir. Bu, insanların yanıq və zəhərlənmə risklərini aradan qaldırır. Yığma xətlərindəki bölmələrə qida və avtomobil sənayesində rast gəlinir. Robotlar gözləmə və istehsal vaxtlarını azaldır və montaj xəttinin sürətini və dəqiqliyini artırır.

         Məhsulların qablaşdırılması və paletləşdirilməsi. Konveyerdən çıxanda malların qablaşdırılması daha sürətli və səmərəli hesab olunur. Robotlar yüzlərlə ardıcıl  hərəkətləri yerinə yetirərkən çevikliklərini itirmirlər. Buna görə də, bu cür avadanlıq istehsal sənayesində tələb olunur. Maşınlar digər vəzifələri də yerinə yetirə bilər. Təmizləyici robotlar ətraf mühitin təmizliyinin vacib olduğu sənayelərdə istifadə olunur. Aerokosmik və tekstil sənayesi materialları kəsmək və qazmaq üçün su reaktiv robotlarından istifadə edir.

Robotlardan istifadənin faydaları

İstehsal xərcləri azalır: robototexnikaya investisiyanın sürətli gəliri sazlama avadanlığının ilkin dəyərini üstələyir. Robotlarla istehsalın sürəti və həcmi artır. Döngə vaxtı azalır: avtomatlaşdırılmış robot istirahət, tətil və yuxu üçün fasilələr olmadan sabit sürətlə işləmək qabiliyyətinə malikdir. Və nəhayət, qısa müddətdə maksimum məhsul istehsal etmək üçün daha böyük potensiala malikdir.

Məhsulların keyfiyyəti və etibarlılığı artır: bütün əməliyyatlar yüksək dəqiqliklə həyata keçirilir. Bu, vahid xüsusiyyətlərə malik məhsulların yaradılmasını təmin edir və müştəri xidmətinə ehtiyacı azaldır.

         Təhlükəsizlik yüksəlir: işçilər artıq təhlükəli şəraitdə təhlükəli fəaliyyətlər yerinə yetirmək məcburiyyətində qalmadıqları rəhbər vəzifələrə keçirlər. Sadə maneələr və təhlükəsizlik sensorları avtomatlaşdırılmış operatoru lazımi ərazidə saxlamaq üçün kifayətdir. Bundan əlavə, əməyin təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılması maliyyə qənaətinə gətirib çıxarır, çünki daimi sığorta və tibbi ödənişlərə ehtiyac yoxdur.

İstehsal sahəsi daha erqonomik şəkildə istifadə olunur: istehsal xəttinin avtomatlaşdırılması hesabına iş sahəsinin azaldılması ərazini digər əməliyyatlar üçün istifadə etməyə imkan verir.

Tullantılar azalır: robotlar o qədər dəqiqdir ki, istifadə olunan xammalın həcmi azaldıla bilər və buna görə də xammalın maya dəyəri azalır. Avtomatlaşdırılmış istehsal tələb və istehlakçı tələbatındakı dəyişikliklərə daha çevik cavab verir. Bir çox proseslərin robotlaşdırılması ən aşağı xərclə maksimum ötürmə qabiliyyətini təmin etməyə kömək edir. Bu maşın təkrarlanan istehsal işləri üçün idealdır, bütün şərtlərdə insan operatorlarını uğurla əvəz edir və ən ağır iş yüklərinə tab gətirir.

Sənaye robototexnikası nədir?

Bu, istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılmasına və əl əməyinin mexaniki əməklə əvəz edilməsinə yönəlmiş sənaye robot qollarının və sistemlərinin işlənib hazırlanması və istehsalı ilə məşğul olan müasir istehsalın bir sahəsidir. İlk sənaye robotu Unimate 1954-cü ildə Amerikada buraxıldı. Unimation qurucusu George Devol tərəfindən icad edilmişdir. 1961-ci ildə robot General Motors-da kütləvi istehsala buraxıldı. 20-ci əsrin 70-80-ci illərində robototexnika daha da inkişaf etməyə davam etdi.

Avtomatlaşdırılmış istehsal nədir?

Anbar avtomatlaşdırmasında olduğu kimi, robotlar da fabrikin avtomatlaşdırılmasını təmin etmək üçün vacibdir. Avtomatlaşdırılmış istehsal, istehsal proseslərinin səmərəliliyini artırmaq üçün texnologiyadan istifadə edir. Bu, istehsalçılara daha az xərclə istehsalın artmasına gətirib çıxarır. Robotlar onilliklər ərzində istehsalatda istifadə olunsa da, süni intellektin son tətbiqi müəssisələrin idarə olunmasını əsaslı şəkildə dəyişdi. Süni intellekt robotlara öz tapşırıqlarını daha yaxşı yerinə yetirməyə və yenilərini öhdəsinə götürməyə imkan verir.

Məsələn, robotlar real vaxt rejimində nasazlıqları aşkar etmək, məhsulun və ya prosesin ümumi keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və məhsuldarlığı artırmaq üçün hazırlanmış hissələri yoxlaya bilər. Süni intellektlə işləyən robot qollar insanların yaralanma və ciddi zərər riski ilə üzləşə biləcəyi təhlükəli mühitlərdə mürəkkəb tapşırıqları yerinə yetirərək bir sıra sənaye sektorlarında təhlükəsizliyi artırır. Süni intellekt həmçinin diqqəti başqa işlərə yönəldərkən robotların yenidən hazırlanması işini asanlaşdırır. Bu, əməliyyatların xərclərini azalda bilər və insanların diqqətini daha çətin, daha vacib işlərə yönəltməsinə imkan verə bilər. Robotlar çox yönlü olduğundan, onlar qaynaq, rəngləmə, kəsmə və xətt yoxlaması kimi vəzifələr üçün istehsal müəssisəsində və ya montaj xəttində istifadə oluna bilər. Bundan əlavə, onlar tez-tez insanlarla yanaşı işləyirlər ki, onları istehsal prosesinin adi, stresli və ya təhlükəli aspektlərindən, o cümlədən ağır əşyaları qaldırmaq, daşımaq və ya saxlamaqdan azad etmək mümkün olsun.

Robot manipulyatorlar

Ənənəvi. Bunlar servolarla təchiz edilmiş bir növ robot qollardır. Hərəkətlər əlin özü və ona qoşulan alətlə məhdudlaşır. Onlar fırlanır və müxtəlif trayektoriyalar üzrə mürəkkəb hərəkətlər edirlər. Bunlara havasoran, tutucular, boya çiləyiciləri, 3D çap üçün robotlar, qaynaq daxildir.

Delta robotları. Sürətli və dəqiq hərəkətlər edir, buna görə də əczaçılıq, elektron və qida sənayesində doldurma və yığma işlərində istifadə olunur.

SCARA kimi robotlar. Onların xüsusiyyəti: daha kiçik iş sahəsi və sərbəstlik dərəcəsi ilə birlikdə yüksək dəqiqlik və təkrarlanma. Müvafiq olaraq, onlar böyük bir giriş zonası deyil (məhsulun yığılması və s.) Dəqiqliyin vacib olduğu sənayelərdə istifadə olunur.

Tətbiq perspektivləri yuxarıda qeyd edildiyi kimi, robototexnika getdikcə daha əlverişli və əlçatan olur, çünki: Bir robot bir neçə onlarla insanı əvəz edir. Daha çox məhsul istehsal edir. Təxminən 12-15 ilə özünü ödəyir. Bu sənayenin inkişafı süni intellektin inkişafı yolundadır. Dünyada robot texnikasının inkişafı üçün ən perspektivli sahələr bunlardır:

  • Tikinti;
  • İstehsal sənayesi;
  • Mədən sənayesi;
  • Kənd təsərrüfatı.

Sənaye Robotlarından İstifadə Etməyin Əsas Faydaları:

  • Xərclər, o cümlədən əmək xərcləri azalır;
  • İstehsal dəqiqliyinin artırılması;
  • İstehsal prosesləri sürətlənir;
  • Material və enerjiyə qənaət edir;
  • Emal xərclərini azaldır;
  • Başqa layihəyə keçid prosesi sürətləndirilir.

Baxşıyev Osman