Biznesin avtomatlaşdırılması ümumiyyətlə proqram paketinin və ya məlumat sisteminin nəzarəti altında ...

Robot texnikasının sənayedə tətbiqi. İndi robotlar eksponent olaraq sənaye mühitinə daxil ...

1961-ci ildə fabriklərdə tətbiq olunduqdan sonra robotlar getdikcə daha mürəkkəb tapşırıqları ...

 Robotlar (çex dilində “robota” yəni işləmək) — stasionar və ya hərəkətli ...

Məişət robotu – Yerli robot bir növ xidmət robotudur, əsasən ev işləri ...

Siyasi qeyri-sabit dünyanın bu dövründə təhlükəli missiyaların yerinə yetirilməsində əsgərlərə kömək ...

Sənaye robotu – robotun bir növü olub, istehsal proseslərində müəyyən proseslərin ...

Nanorobotlar (10−9 metr) miqyasında və ya ona yaxın olan maşın və ...

Hazırki dönəmdə texnologiyanın sürətlə inkişafı, xüsusilə sənayedə mikroprosessorlara olan tələbatı da ...

Robototexnika — texnologiya ilə bağlı bir sahə olaraq, robotoları, onların dizayn ...