İnformasiya Texnologiyalarının inkişafı və həyatımızda rolu

1935-ci ildə İnternational Business Machines (İBM) firması İBM-601 hesablayıcılarının geniş istehsalına başladı.
1935-ci ildə İnternational Business Machines (İBM) firması İBM-601 hesablayıcılarının geniş istehsalına başladı.

       İnformasiya Texnologiyasının yaranması haqqında müxtəlif versiyalar irəli sürülsədə, araşdırıcılar kompüter və informasiya texnologiyalarının yaranmasının ilk işartılarını XVII əsrin əvvəllərində 1623-cü ildə Vilhelm Şikard tərəfindən 7 tərtibli ədədlər üzərində toplama və çıxma əməliyyatlarını aparmağa imkan verən “Hesablayıcı maşın”ın yaradılmasında görürlər.

Qısa xronoloji ardıcıllığa nəzər salaq

Vilhelm Şikkard1623-cü ildə 7 tərtibli ədədlər üzərində toplama və çıxma əməliyyatlarını aparmağa imkan verən Şikard aparatını icad edib.Daha ətraflıBlez Paskal1644-cü ildə Blez Paskal daha da təkmilləşdirilmiş “Hesablayıcı” yaratdı və bu maşın 5 tərtibli ədədlər üzərində riyazi əməliyyatlar aparmağa imkan verdi.Daha ətraflı Semuel Morland1668-ci ildə maliyyə əməliyyatları aparmaq üçün istifadə olunan hesablayıcı yaratdıDaha ətraflıQotfrid LeybnitsVilhelm Qodfrid fon Leybnits tərəfindən layihələndirilən mexaniki hesablayıcı maşın toplama, çıxma və vurma əməliyyatlarının aparılmasına imkan verirdi.Daha ətraflıŞarl De Kolmar1820-ci ildə Şarl De Kolmarın yaratdığı mexaniki hesablayıcı qurğu – ilk kalkulyator satışa buraxıldı və 90 ildən çox müddət ərzində istehsal olundu.Daha ətraflıÇarlz Bebbic“Analitik maşın” ideyası 1834-cü ildə Çarlz Bebbic tərəfindən irəli sürüldü və o, 1871-ci ildə kompüterin analitik qurğusunun və çap qurğusunun prototipini yaratdı.Daha ətraflı
Previous
Next

1935-ci ildə İnternational Business Machines (İBM) firması İBM-601 hesablayıcılarının geniş istehsalına başladı.

Gəlin köhnə və müasir texnologiyaya şəkillər ilə nəzər salaq.

İlk və modern siçan (Mouse)

İbtidai kompüter siçanı iki metal təkərdən və bu təkərləri örtən taxta qapaqdan ibarət olub. Beləliklə ilk kompüter siçanı həmin cihazın kompüter texnologiyasında geniş istifadənin başlanmasından xeyli vaxt əvvəl patentləşdirilib. Kaliforniyada Tədqiqat İnstitutunda Doug Engelbart eləcə də ibtidai email, Word və video telekonfrans proqramlarına bənzər texnologiyalar üzərində də işlər aparıb.

İlk və modern Klaviatura (keyboard)

1867-1871-ci illərdə Kristofer Şoulz tərəfindən hazırlanan ilk eksperimental yazı maşını, iki sıradan ibarət əlifba sırası ilə yerləşmiş klavişlərdən ibarət idi. Belə yerləşmə üsulu linglərin bir-biri ilə sıx birləşmələrinə səbəb oldu. Şoulz bu problemi həll etmək üçün, yazı maşınını tədricən dəyişdirərək, düzülüş üzərində təcrübə aparırdı. İlk istehsal edilən yazı maşını Reminqton 1 oldu. Bu yazı maşınında QWERTY düzülüşü qurulmuşdu. Bu yazı maşını ilk beş il müddətində bazara təqdim edilmiş yeganə yazı maşını idi və zaman keçdikcə alıcılar QWERTY düzülüşünə öyrəşməyə başladılar.