Layihələr. Bu gün texnologiya sahəsində inkşaf edən “Robotexnika” onun ən aktual ...

Uzaqdan idarə olunan robotlar nədir? – Əksər hallarda uzaqdan idarə olunan ...

Rəqəmsal kompüterlərin ixtirasından sonra alimlər onu “elektron beyin”adlandırdılar. Daha sonra robot ...

Biznesin avtomatlaşdırılması ümumiyyətlə proqram paketinin və ya məlumat sisteminin nəzarəti altında ...

Robot texnikasının sənayedə tətbiqi. İndi robotlar eksponent olaraq sənaye mühitinə daxil ...

1961-ci ildə fabriklərdə tətbiq olunduqdan sonra robotlar getdikcə daha mürəkkəb tapşırıqları ...

 Robotlar (çex dilində “robota” yəni işləmək) — stasionar və ya hərəkətli ...

Məişət robotu – Yerli robot bir növ xidmət robotudur, əsasən ev işləri ...

Siyasi qeyri-sabit dünyanın bu dövründə təhlükəli missiyaların yerinə yetirilməsində əsgərlərə kömək ...

Sənaye robotu – robotun bir növü olub, istehsal proseslərində müəyyən proseslərin ...