“Robot” dedikdə nə başa düşürük? Bu anlayışın tərifi çoxdur. Çexiya yazıçısı Karel Çapek 1920-ci ...

Köhnə kompüter hissələrindən ev şəraitində hazırlanmış Robot Piano Tiles oyununda əsl peşakar kimi ...

“Zhunxingyunxue Technology” şirkəti tərəfindən yaradılmış AI-MATHS adlı robot, riyaziyyat fənnindən imtahanı ...

Google China şöbəsinin keçmiş rəhbəri Kai-Fu Lee-nin müəllifi olduğu “AI Super-Powers” kitabının əsas ...