Məlumdur ki, qloballaşan dünyamız texnologiya əsrinə qədəm qoyub. Artıq qabaqcıl dünya ...

Robotlaşdırılmış Mobil Yanğınsöndürmə Dünyanın bir çox ölkələrində robototexnika sahəsinin inkişafı sənayenin ...