Adi bir .jpeg/.jpg formatlı şəkildə istənilən faylları gizlədib saxlamaq olar. Bu ...