Robotexnikanin Sahələri

Robototexnika kompüter elmləri və mühəndisliyin fənlərarası bir sahəsidir. Robototexnika robotların dizaynını, qurulmasını, istismarını və istifadəsini əhatə edir. Robot texnikasının məqsədi insanlara kömək və kömək edə biləcək maşınlar dizayn etməkdir. Robototexnika maşınqayırma, elektrik mühəndisliyi, informasiya mühəndisliyi, mexatronika, elektronika, biomühəndislik, kompüter mühəndisliyi, idarəetmə mühəndisliyi, proqram mühəndisliyi, riyaziyyat və s. sahələri birləşdirir.

 Robot texnikası sahəsi getdikcə təkmilləşdikcə, robotları və robot sistemlərini dizayn etmək, proqramlaşdırmaq və onlara qulluq etmək üçün öz istedadlarını göstərə bilən daha çox sayda texnik tələb olunur. Təəccüblü deyil ki, bu maşın və sistemlərin mürəkkəbliyi robototexnika sahəsində beş ixtisaslaşmış sahəni meydana gətirdi:

  • Operator interfeysi;
  • Hərəkət və ya oynaqlıq;
  • Manipulyatorlar və Effektorlar;
  • Proqramlaşdırma;
  • Hiss və Qavrama.

 Bu günün ən qabaqcıl robot sistemlərinin inkişafı asan iş olmadığından, onların dizaynı, proqramlaşdırılması və texniki xidməti ilə məşğul olanlar tez-tez müəyyən bir təcrübə sahəsinə yiyələnməyə çalışırlar. Bu məqalə həmin sahələri daha ətraflı araşdırılır.

 Operator interfeysi. Robot yalnız insan nəzarətçisi ilə effektiv ünsiyyət qurmaq qabiliyyəti qədər yaxşıdır. Operator interfeysi – adətən İnsan Robot İnterfeysi kimi istinad edilir – istifadəçi və robotun əlaqə saxlamasına imkan verən mühitdir. Daha dəqiq desək, bu, insan operatorunun robotun yerinə yetirməsi üçün əvvəlcədən proqramlaşdırılmış əmrlər verə biləcəyi üsuldur.

Şəkil 1. Operator interfeysi

Oyun nəzarətçisi əsas İnsan Robot İnterfeysinin (HRI) nümunəsidir. Bu, oyunçuya sistemə bir sıra əmrlər verməyə imkan verir, sonra oyunda yerinə yetirilir. İstehsalda, bir avadanlıqda və ya mərkəzləşdirilmiş idarəetmə otağında sənaye toxunma ekranlı kompüter də HRI-nin bir formasıdır. Operator zavod mərtəbəsində yerinə yetirmək üçün konveyerə və ya digər qurğuya əmrlər verə bilər. HRI-lərin dizaynına çox diqqət yetirilməlidir. Onlar istifadə etmək üçün intuitiv olmalı və tapşırıqları dəqiq və səmərəli şəkildə yerinə yetirmək üçün operatorlara robotla effektiv əlaqə saxlamağa imkan verməlidirlər.

 Hərəkət və ya oynaqlılıq. Robotun tapşırığı yerinə yetirməsi üçün onun öz mühitində hərəkət edə bilməsi lazımdır. Robot texnikasında bu hərəkət lokomosiya adlanır. Robot texnikasında hərəkətlilik müxtəlif yollarla əldə edilir. Məsələn, bəzi robotlar insan hərəkətini təqlid edir, məsələn, montaj xətlərində istifadə edilənlər və ya dizaynı insan anatomiyasına əsaslanan robotlar. Uçan robotlar və dronlar pərvanələrdən və digər hərəkət sistemlərindən istifadə edir. Digər robotlar, məsələn, Marsda və digər göy cisimlərində yerləşdirilən roverlər, hərəkət etmək üçün təkərlər tələb edir. Bir sözlə, robotun istifadə ediləcəyi mühit çox vaxt mühəndisin hərəkət sistemini necə dizayn edəcəyini müəyyən edir.

 Manipulyatorlar və Effektorlar. İstənilən robotun dəyərli olması üçün o, ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə qura bilməlidir; burada manipulyatorlar və effektorlar işə düşür. Bunlar robotun obyektləri götürüb hərəkət etdirməsinə və ya sistemdən ayrı olan elementləri idarə etməyə imkan verən hissələridir. İnsana bənzər robotlar, verilən tapşırığı yerinə yetirmək üçün insan əli kimi işləyən əlavələr və rəqəmlərdən istifadə edəcəklər. Sənaye şəraitlərində manipulyatorlar və effektorlar, bəlkə də, daha çox ağır avadanlıq və ya material hissələrini daşımaq üçün unikal şəkildə uyğun gələn qısqaclar, pəncələr və ya itələyicilərlə təmsil olunurlar. Bu məqalədə sadalanan digər fənlər kimi, robototexnika üzrə texnik hazırlığından əldə edilmiş təməl biliklərə sahib olmaq, robototexnikanın bu sahəsində ixtisaslaşmağa çalışan robot mühəndisləri və texniklərini hazırlaya bilər.

 Proqramlaşdırma. Proqramlaşdırma əslində operatorun robotla əlaqə saxlamaq üçün istifadə etdiyi dildir. Ənənəvi olaraq, robotun yerinə yetirməsi tələb olunan istənilən hərəkət proqramlaşdırılmalı idi. Bu günlərdə qabaqcıl proqramlaşdırma robot sistemlərinə öz mühitindəki dəyişiklikləri öyrənməyə və uyğunlaşmağa imkan verir ki, bu da həqiqətən mühəndisliyin diqqətəlayiq uğurudur.

 Ümumiyyətlə, robotun yerinə yetirməsi üçün əmrlər istifadəçi tərəfindən real vaxt rejimində verilə bilər və ya robot bir sıra tapşırıqları ardıcıl olaraq, avtonom şəkildə yerinə yetirmək üçün proqramlaşdırıla bilər. Əmrlərin verildiyi üsuldan asılı olmayaraq, hər bir robot mindən çox müxtəlif proqramlaşdırma dillərindən birini istifadə edərək proqramlaşdırıla bilər, ona görə də bu xüsusi robototexnika sahəsində ixtisaslaşmaq istəyən mühəndisin bacarıqlı olması üçün çox şey olacaq.

Hiss və Qavrama. Robotlar məlumat toplamaq üçün sensorlardan istifadə edirlər. Bu məlumat robota tutduğu fiziki məkanı, hara getməli olduğunu və onun yolunu kəsən hər hansı maneəni bilməyə imkan verir. Sensorlar həmçinin robotun qarşılaşdığı obyektlərə necə reaksiya verəcəyinə qərar vermək üçün məlumat toplayır. Düzgün qərarların verilməsini təmin etmək üçün hər bir robotun xüsusi tətbiqi üçün düzgün sensor seçilməlidir. Robot texnikası sahəsi sənayelər arasında inteqrasiya ilə genişləndikcə, bu texnologiyalara qulluq etmək üçün təcrübəli robot texnikalarına tələbat da artacaq. Bu sahədə maraqlı karyeraya başlamağa hazır olub-olmadığınıza qərar vermək üçün tam Robototexnika Texniki Tədris Proqramı araşdırlmalıdır.

Ədəbiyyat

1.https://www.onlinerobotics.com/news-blog/understanding-5-primary-areas-robotics

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Robotics

3.https://www.mecharithm.com/?gclid=EAIaIQobChMIlpmE8zr9gIVU7vVCh1sYgsQEAMYASAAEgLndfD_BwE 4. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/016636158190059

Cəfərov Rəşid Nəsimi oğlu