Proqramlaşdırma dilləri üçün nəzərdə tutulmuş süni zəka əsaslı tərcüməçi yaradılıb

Think 2021 adlı konfrans çərçivəsində IBM şirkəti süni zəka əsasında yaradılmış CodeNet adlı yeni alqoritmi təqdim edib
Think 2021 adlı konfrans çərçivəsində IBM şirkəti süni zəka əsasında yaradılmış CodeNet adlı yeni alqoritmi təqdim edib

Think 2021 adlı konfrans çərçivəsində IBM şirkəti süni zəka əsasında yaradılmış CodeNet adlı yeni alqoritmi təqdim edib. Yaradılmış bu yeni alqoritm tərcüməçi rolunda çıxış edərək proqramlaşdırma dilləri arasındakı uyğunsuzluq problemini aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulub.

CodeNet adlı qəliz generativ sistemin əsas özəlliyi ondadır ki, o, bir proqramlaşdırma dilindəki məlumatları digər proqramlaşdırma dilinə tərcümə edərək kodun ayrı-ayrı hissələrini və hətta bütöv layihələri yarada bilir. Məsələn proqramçı çox spesifik sahələrdə işlədilən bir neçə köhnə proqramlaşdırma dilini bilir.

proqramlaşdırma

    Həmin proqramlaşdırma dillərindəki lazımi məlumatların yeni proqramlaşdırma dillərinə tərcümə üçün istifdəçi heç bir tədris prosesindən keçməyəcək. Belə ki, onun yerinə tərcüməni məhz sözügedən alqoritm reallaşdıracaq. IBM təmsilçiləri bildiriblər ki, onlar bu alqoritmi 14 milyon kod fraqmenti və 500 milyon sətr kod vasitəsilə təlimatlandırıblar. Alqoritm 55 köhnə və yeni proqramlaşdırma dilində tərcüməni reallaşdıra bilir. Bura COBOL və FORTRAN kimi köhnə proqramlaşdırma dillərindən tutmuş JavaC++ və Python kimi yeniləri daxildirlər. Alqoritmin nə dərəcədə effektiv çalışdığı barədə IBM bir məlumat verməyib.